1 EURO = 4,9443 RONCategorii

Cercetare


1. Lansare competiție

Firma noastră lansează o competiție de cercetare care are ca scop evaluarea prevalenței patologiei cardiace congenitale și dobândite la câine din zona Transilvaniei. Instituțiile care doresc să participe la această cercetare trebuie să-și manifeste intenția prin trimiterea unui solicitări în acest sens la florin.budnar@bistrivet.ro sau la sediul firmei din Bistrița, strada Libertății nr. 13. Prin specificul activității desfășurate pe piața medicamentelor veterinare, firma noastră dorește evaluarea oportunității importului unor medicamente dedicate patologiei cardiace.

 

2. Criterii de eligibilitate

Directorul de proiect trebuie să fie doctor în științe medicale și să aibă cunoștințe solide în domeniul cardiologiei veterinare. Directorul trebuie să facă dovada experienței în domeniul cardiologiei veterinare prin publicațiile sale (articole în reviste ISI sau cărți). Proiectul se va desfășura într-o instituție din România. Directorul de proiect trebuie să facă dovada existenței infrastructurii de cercetare (ecograf performant, electrocardiograf, aparat de măsurat tensiunea). Evaluarea va avea în vedere CV-ul participantului cât și infrastructura de care instituția participantă dispune. Cursurile/stagiile de formare în străinătate ale directorului de proiect constituie parte obligatorie în procesul de evaluare.

 

3. Calendar

4 ianuarie -lansarea competiției;

18-29 ianuarie 2021 – primirea ofertelor;

1-8 februarie 2021 – evaluarea ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

9-26 februarie 2021 semnarea contractului cu instituția câștigătoare.

 

4. Rezultate

Au fost evaluate 5 propuneri de contracte de cercetare. În urma evaluării propunerilor, contractul de cercetare depus de Dl. Conf. Dr. Iuliu Scurtu şi USAMV Cluj-Napoca a fost declarat câştigător.