1 EURO = 4,8613 RON« Înapoi la listă

Dectospot 2.5 l

Dectospot 10 mg/ml soluţie pour-on pentru bovine şi ovine.

Disponibilitate: În stoc
TVA: 9%

Pentru a putea vedea mai multe informaţii despre produs (preţuri, promoţii), vă rugăm să vă autentificaţi.

COMPOZIȚIE

Fiecare 1 ml conţine:

Substanţă activă:
Deltametrin 10,0 mg

Excipienţi:

Trigliceride cu lanţ mediu.

Proprietăţi farmacologice

Codul veterinar ATC: QP53AC11

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide, insecticide şi repelenţi. Piretrine şi piretroide.

Proprietăţi farmacodinamice

Molecula de deltametrin aparţine familiei piretroidelor sintetice. Se caracterizează prin activitate insecticidă şi acaricidă, acţionând prin alterarea permeabilităţii moleculelor canalelor de sodiu cauzând o stare de hiperexcitare, urmată de paralizie (efect de knockdown), cu tremor şi moartea parazitilor. Două mecanisme fiziologice contribuie probabil la rezistenţa la deltametrin: mutaţia ţintei moleculare a deltametrinului sau selectia genomica pentru expresia crescută a oxidazei mitocondriale si a enzimelor din grupa esterazelor.

Particularităţi farmacocinetice

După aplicarea cutanată, deltametrinul este uşor absorbit prin pielea bovinelor şi ovinelor. Piretroidele sunt metabolizate pe căi oxidative şi neurotoxice. Principala cale de excreţie a cantităţii absorbite la animalele ţintă este prin fecale.

Proprietăţi referitoare la mediul înconjurător

Deltametrinul are potenţialul de a afecta în mod advers organismele non-ţintă, atât cele acvatice, cât şi cele din bălegar. După tratament, excreţia de niveluri potenţial toxice de deltametrin poate avea loc pe o perioadă de 4 săptămâni. Fecalele care conţin deltametrin, excretate pe păşune de animalele tratate, pot reduce abundenţa organismelor care se hrănesc cu bălegar, ceea ce poate afecta degradarea acestuia. Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice şi albinele melifere, este persistent în soluri şi se poate acumula în sedimente.

SPECII ȚINTĂ
Bovine şi ovine.

INDICAȚII

Prevenirea şi tratamentul infestărilor cu următorii paraziţi externi:

La bovine:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu păduchi hematofagi şi malofagi, inclusiv Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli şi Haematopinus eurysternus. De asemenea, este de ajutor în tratamentul şi prevenirea infestărilor atât cu muşte care înţeapă, cât şi cu muşte care sunt iritante, incluzând Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, speciile Musca şi Hydrotaea irritans.

La ovine:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe Ixodes ricinus şi cu păduchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), Melophagus ovinus, şi a infestărilor existente cu muşte de came (de obicei specii de Lucilia spp.).

La miei:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe Ixodes ricinus şi păduchi Bovicola ovis.

CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale bolnave sau convalescente.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Utilizarea neconformă cu indicaţiile din eticheta produsului la specii care nu sunt vizate, respectiv câini şi pisici, poate determina apariţia de semne neurologice toxice (ataxie, convulsii, tremor), semne digestive (hipersalivaţie, vomă) şi poate fi fatală.

Nu se utilizează la animale cu leziuni extinse ale pielii.

ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Produsul va reduce numărul de muşte care stau direct pe animal, însă nu se anticipează că va elimina toate muştele din fermă. Rezistenţa la deltametrin este recunoscută şi prin urmare utilizarea strategică a produsului trebuie să aibă la bază informaţii epidemiologice locale şi regionale cu privire la sensibilitatea paraziţilor. Se recomandă ca produsul să fie utilizat în asociere cu alte metode de gestionare a dăunătorilor. Trebuie evitate următoarele practici deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot conduce în cele din urmă la o terapie ineficace:
      - utilizarea prea frecventă şi repetată a ectoparaziticidelor din aceeaşi clasă pe o perioadă extinsă de timp;
      - subdozarea, care se poate datora subestimării greutăţii corporale, administrării incorecte a produsului sau lipsei de calibrare a dispozitivului de dozare.

Au fost raportate cazuri de rezistenţă la deltametrin la muştele care înţeapă sau care sunt iritante la bovine şi la păduchi la ovine. Pentru a evita rezistenţa produsul trebuie utilizat numai în cazul în care sensibilitatea populaţiei locale de muşte la substanţa activă este sigură.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Produsul medicinal veterinar este numai pentru uz extern.

Se va evita contactul cu ochii şi membranele mucoase deoarece deltametrinul este iritant.

Trebuie avută grijă ca animalele să nu lingă produsul după administrarea acestuia. Se va evita utilizarea produsului pe caniculă şi se vor lua măsurile necesare ca animalele să aibă acces adecvat la apă.

Produsul medicinal veterinar se va administra numai pe pielea intactă deoarece absorbţia prin leziuni extinse ale pielii poate duce la toxicitate. Cu toate acestea, pot să apară semne de iritaţie locală după tratament deoarece pielea poate fi deja afectată de infestare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Trebuie purtat echipament de protecţie personal constând din şorţ şi cizme impermeabile şi mănuşi impermeabile atunci când se aplică produsul medicinal veterinar sau la manipularea animalelor tratate recent.

Scoateţi imediat îmbrăcămintea puternic contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

Spălaţi imediat stropii ajunşi pe piele cu săpun şi apă din abundenţă.

Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă după manipularea acestui produs.

In caz de contact cu ochii, clătiţi imediat din abundenţă cu apă curată de la robinet şi solicitaţi sfatul medicului.

In caz de ingerare accidentală, clătiţi imediat gura cu multă apă şi solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi-i acestuia prospectul produsului sau eticheta.

Nu fumaţi şi nu consumaţi alimente sau băuturi pe durata manipulării produsului.

Acest produs conţine deltametrin care poate produce furnicături, mâncărime şi pete roşii pe pielea expusă. Dacă nu vă simţiţi bine după ce aţi lucrat cu acest produs, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi-i acestuia prospectul produsului sau eticheta.

Alte precauţii:

Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice şi albinele melifere, este persistent în soluri şi se poate acumula în sedimente. Riscul pentru ecosistemele acvatice şi fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente şi repetate a deltametrinului (şi a altor piretroide sintetice) la bovine şi ovine, de ex. prin utilizarea unui singur tratament pe an, pe aceeaşi păşune. Riscul pentru ecosistemele acvatice poate fi redus şi mai mult prin împiedicarea intrării animalelor tratate în cursuri de apă timp de o oră după tratament.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE SAU LACTAȚIE

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei.

Studiile de laborator efectuate pe şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene.

Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu utilizaţi cu niciun alt insecticid sau acaricid. Toxicitatea deltametrinului creşte mai ales în combinaţie cu compuşii organofosforici.

DOZAJ ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare pour-on.

Doză:

Bovine: 100 mg deltametrin pe animal, ceea ce corespunde cu 10 ml produs.

Ovine: 50 mg deltametrin pe animal, ceea ce corespunde cu 5 ml produs.

Produsul trebuie aplicat nediluat între omoplaţii animalului, de-a lungul liniei mediane a spatelui.

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe, Melophagus ovinus şi păduchi la ovine, se va despărţi lâna şi se va aplica produsul pe pielea animalului.

Pentru o eficacitate maximă, este recomandabil să:
trataţi la scurt timp după tundere (animale cu lână scurtă);

Durata protecţiei împotriva muştelor este de 4 - 6 săptămâni.

Păduchi la bovine: în general, o singură aplicare va eradica toţi păduchii. Eliminarea păduchilor poate dura 4-5 săptămâni, timp în care păduchii ies din ouă şi sunt omorâţi. Un numar foarte mic de păduchi pot supravieţui pe câteva animale.

Melophagus ovinus si păduchi la ovine: O singură aplicare va reduce incidenţa infestărilor cu păduchi malofagi sau Melophagus ovimis pe o perioadă de 4 - 6 săptămâni după tratament.

Nu a fost investigată influenţa vremii asupra perioadei de eficacitate.

Durata perioadei de prevenire a infestărilor cu specii de Musca spp.poate varia.

Produsul trebuie aplicat folosind un dispozitiv de aplicare corespunzător:
pentru formele de prezentare de 250 ml şi 500 ml se foloseşte un rezervor gradat ataşat la flacon;
pentru formele de prezentare de 1 litru şi 2,5 litri se recomandă folosirea unui aplicator corespunzător.

Un aplicator corespunzător trebuie să respecte următoarele specificaţii: să elibereze doze de 5 ml şi 10 ml; să fie prevăzut cu un furtun flexibil cu diametrul intern cuprins între 6 mm şi 12 mm.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:

Unele reacţii adverse au fost observate în caz supradozare. Acestea includ parestezie şi iritaţie la bovine, precum şi urinare intermitentă sau senzaţia de urinare la mieii mici. Aceste simptome s-au dovedit a fi uşoare, tranzitorii şi dispar fără tratament.

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne şi organe: 18 zile

  Lapte: zero ore

Ovine:  Carne şi organe: 35 zile

  Lapte: 24 ore

Ca urmare a riscului semnificativ de contaminare încrucişată a animalelor netratate cu acest produs prin lingere, animalele tratate trebuie ţinute separat de animalele netratate pe tot parcursul timpului de aşteptare maxim. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la apariţia de reziduuri în animalele netratate

Produse vizualizate
Cele mai vândute
 • Top spot on stronger for dog

  Soluție pentru aplicare pe piele – spot-on. Ambalaj: 50 pipete/cutie. Se vinde doar la CUTIE!
 • Levoplix 10% 20 g

  Levoplix 10%, pulbere pentru rumegătoare, suine şi păsări pe bază de levamisol 10%; plicuri 20 g.
 • Caniverm 0.7 g 100 tbl

  Fenbendazol, pirantel şi praziquantel pentru câini si pisici. Mod de ambalare: 100 tablete/cutie. Preţ/cutie.
 • Biocan DHPPI

  Vaccin viu împotriva jigodiei (CDV), laringotraheitei infecţioase (CAV-2), hepatitei infecţioase (CAV-1), parvovirozei (CPV-2), parainfluenţei (CPIV-2) la câini. Mod de ambarale: 10 doze liofilizat+10 doze diluant/cutie. Cutiile nu se desfac!
 • Gamaret

  Gamaret, suspensie intramamară pentru tratamentul mastitelor acute şi cronice la bovine, în perioada de lactaţie. Mod de ambalare: 20 seringi/cutie.